Доставить в United Kingdom , USD

Вопросы

Q: I want a broken this watch (thor 4 dual) strap warranty.

Задавает nguyenhuynhhoa1980 на 2020-05-05 22:42:32

Tex2002ans https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111 You should contact customer service as soon as possible.

2020-05-06 01:07:13 полезный (0)
Отправить
Answers (1)

Q: 我想买这个表带: zeblaze thor 4 dual.

Задавает nguyenhuynhhoa1980 на 2020-05-01 05:32:10

Rawson The strap of this watch cannot be removed.

2020-05-05 20:25:39 полезный (0)
Отправить
Answers (1)

Q: 我想买这个表带: thor 4 dual

Задавает nguyenhuynhhoa1980 на 2020-05-01 05:35:22

Jay The strap of this watch does not support disassembly, because it has an antenna on it.

2020-05-05 20:25:23 полезный (0)
Отправить
Answers (1)

Q: The strap of this watch was bronken, i want to change these straps. how i can? thks

Задавает nguyenhuynhhoa1980 на 2020-02-28 08:25:48

Jonnie You need to contact customer service.

2020-02-28 19:17:17 полезный (0)
Отправить
Answers (1)

Q: it's 40cm, not 80cm max!!!

Задавает nguyenhuynhhoa1980 на 2020-01-18 08:03:12

wujiahui But the measurement range described is 2-80cm.

2020-01-18 23:51:31 полезный (0)
Отправить
Answers (1)

yikkkk Bạn đang yêu cầu nó luôn hiển thị màn hình này? Đồng hồ tính năng này không có. Nếu bạn muốn nâng màn hình cánh tay tự động, nó nên được đặt trong APP, chức năng này cần có, bạn có thể liên hệ với dị... Просмотреть более

2019-07-30 22:21:19 полезный (0)
Отправить
Answers (1)
Онлайн-консультант
Опрос удовлетворенности

Скачать приложение, чтобы получить эксклюзивный 10% off купон