Все сообщения

Q: sao ko thể mua hàng bằng cod vậy

Задавает BG175421163 на 2022-02-17 09:07:39

JMR Không thể giảm giá cho một sản phẩm đã được giảm giá

2022-03-19 10:31:44 полезный (0)
Отправить
ответы (1)

Q: Can I use this gimbal with MJX Bugs 4W 4K ? Will my drone be able to lifted?

Задавает NR2010 на 2021-12-30 08:00:01

JMR Bonjour ,en cumulant chaque élément ,ça finit par faire un certain masse ,tout dépend de la taille de votre drone .

2021-12-30 12:10:03 полезный (0)
Отправить
ответы (2)